YOGIE – YOGHS MASKOT I FORM AV VÄGGTAVLA, FOTOSTILLEBEN OCH ILLUSTRATION