NORDISKA MUSEET – FORMGIVNING AV ORIENTERINGSKARTA PÅ LJUSBORD OCH VÄGGFONDER