NORDISKA MUSEET – ILLUSTRATION OCH FORMGIVNING AV FOLDER FÖR BARN